۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 651

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 24 اسفند
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 24 اسفند
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 خون شناسی  پاییز و دکتری دکتر نامجو 301 برگزار
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 302 برگزار
12 - 8 زبان پاییز  (پوشش IQB) دکتر شاهرضا - کنسل
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر یعقوبی 404 برگزار
12 – 8 سلولی و مولکولی  پاییز و کدهای زمستان دکتر اقدم - کنسل
12 - 9 فو ق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 501 برگزار
12- 8 بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 503 برگزار
12- 8 بیوشیمی پاییز استاد عسگرخانی - کنسل
16 - 8 تغذیه و رژیم درمانی پاییز و دکتری دکتر محمدزاده 402 برگزار
9:30-11 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 کنسل
20 -10 کارگاه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دکتر حسینی 602 برگزار
13 – 11:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی - کنسل
12:30-14 فوق العاده شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 301 برگزار
20- 12:30 فیزیک عمومی پاییز دکتر اسدی 403 برگزار
16- 12:30 باکتری شناسی پاییز دکتر بلوری 401 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان استاد حیدرنیا 503 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان دکتر شاهرضا - کنسل
16- 12:30` بارداری و زایمان پاییز استاد قوام پور - کنسل
16 – 12:30 فارماکولوژی دکتری/ ارزشیابی/ نوروفارماکولوژی دکتر رحیم زادگان 404 برگزار
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
17:30- 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار
15 – 13:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی - کنسل
15 - 13 سنجش ، اندازه گیری علوم دکتر صالحیان - 23 فروردین
20 -16 باکتری شناسی  تابستان دکتر بلوری 401 برگزار
20- 16 زبان پاییز استاد حیدرنیا 402 برگزار
20 -16 خون شناسی تابستان دکتر نامجو 301 برگزار
20- 16 نکته زبان پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار
20- 16 درمان شناسی  دکتری/ ارزشیابی درمان شناسی دکتر رحیم زادگان 601 برگزار
20 -16 فوق العاده اپیدمیولوژی دکتر علیمحمدی 503 برگزار
16-20 بیوشیمی تابستان استاد عسگرخانی - کنسل
20 – 17:30 جنین شناسی دکتری( علوم تولید مثل) دکتر مجید پور 302 برگزار