۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 165

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 97
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 27 اردیبهشت 97
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 302 برگزار
8-12 u نکته و تست سلولی و مولکولی (تابستان وپاییز) دکتر اقدم 501 برگزار
12 - 8 u نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی دکتر محمدزاده - شروع اعلام میشود
12- 8 نکته و تست خون شناسی دکتر نامجو 301 برگزار
12:30-20 نکته و تست زبان پاییز+ زبان تابستان + زبان پاییز (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 501 برگزار
16- 12:30 نکته و تست زبان (دو هفته درمیان) دکتر یعقوبی - 10 خرداد ماه
16- 12:30   نکته و تست باکتری شناسی دکتر بلوری 402 برگزار  
16- 12:30 نکته و تست زبان (تابستان) استاد حیدرنیا - شروع 3 خرداد ماه
16- 12:30 u نکته و تست فیزیک عمومی دکتر اسدی 403 شروع  24خرداد ماه
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
14-20 خصوصی ایمنی استاد محمودی 301 برگزار
20- 16 نکته و تست زبان پاییز استاد حیدرنیا 401 برگزار
16-20 نکته و تست بیوشیمی (تابستان وپاییز) استاد عسگرخانی 402 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 502 برگزار