۳ اسفند ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 910

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند
 
ساعت درس استاد کلاس
12- 8 خون شناسی(پاییز و دکتری)*** دکتر نامجو 302
12- 8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری اسفند B
12- 8 بیوشیمی( پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند C
12- 8 زبان( پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
12- 8 شیمی آلی و عمومی(پاییز)* دکتر اکبری 301
12- 8:30    بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد اسفند F
13- 8 بافت شناسی (دکتری)* دکتر شیرازی اسفند M
14- 8 تغذیه و رژیم درمانی( پاییز) * دکتر محمدزاده کنسل
12- 9 فوق العاده ویروس(پاییز)* دکتر یزدانی اسفند L
16- 12:30 نکته و تست زبان (تابستان)* استاد حیدرنیا اسفند F
16- 12:30 سلولی و مولکولی (پاییز و زمستان) ** دکتر اقدم اسفندE
16- 12:30 نکته و تست  زبان(تابستان) * دکتر شاهرضا 302
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی اسفند C
16- 12:30 نکته و تست باکتری (تابستان)* باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده 301
20:30- 14:30 تغـذیه و رژیـم درمـانی (تابستان)* دکتر محمدزاده کنسل
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی اسفند C
20 - 16 زبان (پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
20 - 16 خون شناسی دکتری) * دکتر نامجو اسفند A
20 - 16 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند F
20 - 16 بیوفیزیک (ارشد و دکتری) ** دکتر آذریان اسفند M
20 - 16 زبان (پاییز) * دکتر شاهرضا 302
20 - 16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی اسفند B
19- 16:15 بارداری و زایمان(پاییز)* استاد تیموری 301
20 - 16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفند  L