۶ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 220

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 7 تیر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 7 تیر
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
 17 –  9 همایش وب کنفرانس سلولی و مولکولی دکتر اقدم 502 برگزار
17 -9 زبان VIP دکتر شاهرضا 501 برگزار
14 - 10 همایش مدیریت جلسه آزمون دکتر خلیلی 302 برگزار
16 - 10 همایش انگل شناسی دکتر رئیسی 403 برگزار
20 - 16 MHLE / MCHE ( دوره اول) دکتر یعقوبی 302 برگزار
20 - 16 خصوصی آمار استاد بشیری 301 برگزار
17-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 401 برگزار
17-20 خصوصی بیوشیمی دکتر توتونچی 403 برگزار