۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 246

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 22 فروردین

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 22 فروردین
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 502 استاد حیدرنیا ویدئو کنفرانس زبان 11 - 8
برگزار 301 دکتر بلوری میکروب شناسی (لیسانس به پزشکی) 17 - 15
برگزار 401 دکتر علیمحمدی فوق العاده اپیدمیولوژی دکتری 17  - 13
برگزار 402 استاد قوام پور فوق العاده بارداری و زایمان 20 - 14
برگزار 503 استاد علیزاده نکته و تست اقتصاد بهداشت پاییز 19 -15
برگزار 501 دکتر مجیدپور خصوصی مهندسی بافت 18 - 16
برگزار 502 دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 16 - 20
برگزار 403 دکتر یزدانی ویروس شناسی پاییز 20- 17
کنسل - استاد عبدی فیزیولوژی غدد دکتری( علوم تولید مثل) 20 - 17
کنسل - دکتر سلیمان زاده میکروبیولوژی علوم 20- 17