۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 186

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 30 خرداد
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 30 خرداد
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
کنسل   502 استاد حیدرنیا ویدئو کنفرانس زبان 11 - 8
برگزار 501 دکتر اقدم همایش سلولی و مولکولی 8-16
برگزار 302 دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شناسی 17 – 12
برگزار 301 استاد علیزاده نکته و تست اقتصاد بهداشت پاییز 19 - 15