۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 469

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 5 اردیبهشت
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 5 اردیبهشت
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 502 استاد حیدرنیا ویدئو کنفرانس زبان 11 - 8
برگزار 402 دکتر توتونچی ²²² همایش بیوشیمی علوم 16 - 9
برگزار 302 دکتر خلیلی ²²² نکته و تست ایمنی شناسی 17 – 14:30
برگزار 301 دکتر بلوری میکروب شناسی (لیسانس به پزشکی) 17 - 15
برگزار 503 استاد علیزاده نکته و تست اقتصاد بهداشت پاییز 19 -15
برگزار 502 دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 16 _ 20
برگزاری در واحد میرداماد - دکتر جنگ خواه همایش جنین جانوری / همایش جانورشناسی علوم 16 _ 20
برگزار 403 استاد عبدی فیزیولوژی غدد دکتری( علوم تولید مثل) 20 - 17