۸ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 448

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 9 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 9 اسفند
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 502 استاد حیدرنیا ویدئو کنفرانس زبان 11 - 8
برگزار 402 دکتر اکبری فوق العاده شیمی آلی و عمومی 16 – 8:30
برگزار 502 استاد عبدی ویدئو کنفرانس فیزیولوژی 16  - 12
برگزار 403 دکتر یزدانی ویروس شناسی پاییز 13 - 17
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی  تابستان 17- 14
برگزار 503 استاد علیزاده نکته و تست اقتصاد بهداشت پاییز 19 -15
برگزار 301 دکتر بلوری میکروب شناسی (لیسانس به پزشکی) 17 - 15
برگزار 502 دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 16 - 20
برگزار 301 دکتر بلوری باکتری شناسی زمستان 20 - 17
برگزار/برگزاری کلاس در واحد میرداماد - استاد جنگ خواه بافت شناسی علوم 20 - 17
برگزار 401 استاد عبدی فیزیولوژی غدد دکتری( علوم تولید مثل) 20 - 17
برگزار 302 دکتر سلیمان زاده میکروبیولوژی علوم 20- 17