۱۸ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 291

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 19 فروردین ماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 19 فروردین ماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی
13 - 8 مشاوره VIP دکتر خلیلی 302 برگزار
15 - 13 مشاوره VIP  بیوشیمی استاد فراهانی 302 برگزار
20 - 15 فیزیـولوژی پاییـز (یک هفته در میان) دکتر قاسمی 501 برگزار
17 - 15 اصول و مبانی مدیریت پاییز دکتر خسروی 403 برگزار
15-19:30 ایمنی شناسی پاییز و زمستان  استاد صفدریان 302 برگزار
20 - 16 ویدئو کنفرانس ویروس شناسی دکتر بلوری 502 برگزار
19 - 17 سازمان مدیریت بهداشت و درمان پاییز دکتر خسروی 403 برگزار
16-20 فوق العاده جنین شناسی دکتری دکتر مجید پور 301 برگزار
20- 17 خصوصی فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) استاد عبدی 401 برگزار