۲۱ دی ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 225

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 22 دی ماه
 

برنامه کلاسی  جمعه 22 دی ماه
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 302 برگزار
12- 8 آناتومی تشریح پاییز دکتر عبدالهی 403 برگزار
12 - 8 ژنتیک تابستان دکتر اکبری 402 برگزار
12 - 8 ایمنی شناسی تابستان دکتر خلیلی 501 برگزار
12 - 8 زبان  تابستان دکتر شاهرضا 503 برگزار
12 - 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر وکیلی - 20 بهمن ماه
12- 8 قارچ شناسی پاییز و دکتری دکتر زارعی - کنسل
16-8 پرستاری داخلی و جراحی(یک هفته درمیان) استاد حیدری - کنسل
12 – 8:30 زبان تخصصی علوم و آزاد دکتر جلیلی 601 برگزار
12- 9 خصوصی آموزش بهداشت استاد حدادیان 405 برگزار
12 - 9 MHLE دوره پنجم استاد کریمی 404 برگزار
12- 9 بیماریهای زنان پاییز استاد قوام پور 602 برگزار
12- 9 آزمــــون --- 603 برگزار
15- 12 جنین شناسی  پاییز دکتر عبدالهی 401 برگزار
16- 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 301 برگزار
16- 12:30 زبان پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار
20- 12:30 نانو فناوری دکتری دکتر سردارآبادی 503 برگزار
16- 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی پاییز / ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 603 برگزار
16- 12:30 سلولی و مولکولی پاییز  و زمستان و  دکتری دکتر اقدم 501 برگزار
16- 12:30 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 302 برگزار
16- 13 فارماسیوتیکس دکتری/ ارزشیابی فارماسیوتیکس دکتر جاویدی 404 برگزار
15 – 13:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 برگزار
20- 15 میکروب شناسی دکتری دکتر بلوری 401 برگزار
19- 16 بیماریهای داخلی و جراحی مامایی پاییز (یک هفته درمیان) استاد قوام پور - 29 دی ماه
19- 16 نوزادان و مراقبت های مربوطه پاییز( یک هفته درمیان) استاد قوام پور 602 برگزار
20- 16 بهداشت جامعه زمستان (یک هفته درمیان) استاد عزیزی - شروع اعلام میشود
20- 16 ایمنی شناسی  پاییز دکتر خلیلی 302 برگزار
20- 16 بافت شناسی / جنین شناسی دکتری دکتر مجیدپور 501 برگزار
20- 16 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد - کنسل
20-16 زبان پاییز دکتر مهاجرنیا 404 برگزار
20-16 زبان زمستان دکتر شاهرضا 402 برگزار
19:30 – 16:30 ریاضی عمومی پاییز استاد طباطبائی 403 برگزار
19 - 17 اقتصاد خرد پاییز  (یک هفته درمیان) استاد فضلی - شروع اعلام میشود