۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 535

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 17 اردیبهشت
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  97/02/17
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 301 استاد محمودی خصوصی ایمنی 15 - 9
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار   302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی  پاییز 17- 13
شروع 24 اردیبهشت - دکتر اقدم نکته و تست سلولی و مولکولی 17:30 13:30
برگزار 501 آقای  مومنی -- 18 - 16
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد خصوصی بیوشیمی 20-16
برگزار 301 دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 17:30