۱۱ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 180

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 12 تیر ماه
      گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 12/04/97
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
 
برگزار
501 دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شناسی(کد چهارشنبه+هردوکد جمعه +کد پنجشنبه میرداماد) 17-12