۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 184

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 29 خرداد ماه
 
      گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 29/03/97
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 502 دکترجلالی همایش ویدئو کنفرانس تغذیه  (نکته و تست) 16 - 12
برگزار 302 دکتر اقدم همایش سلولی و مولکولی 19-14
برگزار 402 استاد حیدرنیا نکته و تست زبان (تابستان+پاییز) 16-13
برگزار 401 دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی (ویژه کد زمستان) 20 - 16