۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 294

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 12 اسفند
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  12/12/96
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
9-13 ژنتیک زمستان استاد مجرد 402 برگزار
14 - 12 خصوصی جنین شناسی دکتر شیرازی 301 برگزار
12:30-18 فوق العاده خون شناسی
 ( کد تابستان، پاییز،دکتری، میرداماد)
دکتر نامجو 302 برگزار
15 -13 فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) استاد عبدی 401 برگزار
14-20 فیــزیـولـوژی  پاییـز دکتر قاسمی 501 برگزار
16-20 خصوصی آناتومی دکتر شیرازی 301 برگزار
14-16 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد 402 برگزار
16-20 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 402 برگزار
16-20 فوق العاده زیست عمومی دکتر حیدریان 403 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس فیزیولوژی استاد عبدی 401 برگزار