۱۸ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 216

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 19 اسفند ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  96/12/19
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
13 – 9:30 ژنتیک زمستان استاد مجرد 301 برگزار
16 - 10 آزمون  --- 401 و 402 و 403 برگزار
17 - 12 فوق العاده میکروب شناسی دکتری دکتر بلوری 503 برگزار
15 -13 فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) استاد عبدی 301 برگزار
14-16 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد 302 برگزار
14-20 فیــزیـولـوژی  پاییـز دکتر قاسمی 501 برگزار
14-20 خصوصی آناتومی دکتر شیرازی 301 برگزار
16-20 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 302 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس فیزیولوژی استاد عبدی 502 برگزار