۱۳ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 175

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 14 خرداد ماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 14/ 04/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
18:30 – 14:30 MHLE / MCHE ( دوره اول) دکتر یعقوبی 301 برگزار