۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 239

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 23 فروردین ماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 23/ 01/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 302 برگزار
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر یعقوبی 404 برگزار
12 – 8:30 سلولی و مولکولی  پاییز و کدهای زمستان دکتر اقدم 501 برگزار
12- 8 بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 503 برگزار
12- 8 بیوشیمی پاییز استاد عسگرخانی 401 برگزار
12- 8 نکته و تست فیزیولوژی و تغذیه ورزشی دکتر صالحیان 403 برگزار
16 - 8 تغذیه و رژیم درمانی پاییز و دکتری+میرداماد دکتر محمدزاده 402 برگزار
18 - 12 سنجش علوم دکتر صالحیان 403 برگزار
16- 12:30 نکته و تست زبان دکتر یعقوبی - 30 فروردین
16- 12:30 باکتری شناسی پاییز دکتر بلوری 401 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان + زبان پاییز  (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 501 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان استاد حیدرنیا 503 برگزار
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
16- 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار
20- 16 زبان پاییز استاد حیدرنیا 402 برگزار
20- 16 نکته و تست زبان پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار
16-20 همایش سم شناسی دکتری دکتر رحیم زادگان 601 اعلام میشود
16-20 بیوشیمی تابستان استاد عسگرخانی 404 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 401 برگزار
20 - 16 خون شناسی دکتری دکتر نامجو 301 برگزار
20 - 16 بیماری های زنان پاییز استاد قوام پور 503 برگزار
20 -17:30 جنین شناسی دکتری( علوم تولید مثل) دکتر مجید پور 302 برگزار