۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 140

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 31 خرداد ماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 31/ 03/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12 - 8 نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی* دکتر جلالی - کنسل
8-12 نکته و تست شیمی آلی عمومی دکتر اکبری 302 برگزار
12- 8 نکته و تست خون شناسی انقلاب و میرداماد* دکتر نامجو 301 برگزار
8:30-19 uهمایش فیزیولوژی استاد عبدی 402 برگزار
10-20 نکته و تست زبان پاییز+ زبان تابستان+زبان پاییز (پوشش IQB)* دکتر شاهرضا 501 برگزار
16 – 12:30 نکته و تست زبان (دو هفته درمیان) دکتر یعقوبی 301 برگزار
16- 12:30 u نکته و تست فیزیک عمومی دکتر اسدی - شروع 7 تیر ماه
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
20 - 16 MHLE / MCHE دکتر یعقوبی 301 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 401 برگزار