۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 143

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 28 مرداد ماه

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 28 مرداد ماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی جزوه آزمون
18- 15 فوق العاده MHLE  (دوره اول) دکتر یعقوبی 301 برگزار - -