۶ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 35

برنامه کلاسی دوشنبه 7 مهرماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی دوشنبه 7 مهرماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس کنسل/برگزار جزوه آزمون
20-16 سلولی و مولکولی آنلاین
( ویژه داوطلبن ثبت نامی کد دوشنبه)
دکتر اقدم - برگزار - -
 
 
*جهت تست ورود به کلاس "حتما " 30 دقیقه  قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
در صورت بروز اشکل احتمالی میتوانید به شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
66568621-021