۱۵ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 87

برنامه کلاسی روز جمعه 16 آذر ماه 97
                             برنامه کلاسی روز جمعه 16 آذر ماه 97
    گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه 16/09/97
 ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 تغذیه و رژیم درمانی ارشد تابستان استاد جلالی 301 برگزار - -
12 - 8 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد دکتر جلیلی 401 برگزار - -
12- 8 ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری  402 برگزار - -
12 - 8 نوروفیزیولوژی دکتری(هر هفته) دکتر حسینی - کنسل - -
12 - 8 نوروآناتومی دکتری دکتر حسینی - اعلام میشود* - -
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز   دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
12 - 8 ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی 503 برگزار - -
12- 8 بافت شناسی ارشد پاییز   دکتر صدر آبادی - کنسل - -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز استاد حیدری - کنسل - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - ازمون جامع مولکولی
13- 9 نانوفناوری پزشکی دکتری دکتر سردار آبادی 603 برگزار - -
14- 12 ادامه کلاس ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 602 برگزار - -
16 – 12:30 فارماسیوتیکس دکتری دکتر جاویدی - اعلام میشود* - -
16 – 12:30 بیوشیمی ارشد تابستان دکتر محمد نژاد 302 برگزار - -
16 – 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 402 برگزار - -
16 – 12:30 زبان ارشد پاییز(ظرفیت محدود) دکتر شاهرضا 401 برگزار - -
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار دارد -
13-16 مقدمه ای بر نانوتکنولوژی ارشد پاییز دکتر سردار آبادی 603 برگزار - -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری دکتر بلوری 301* برگزار - -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز  استاد عبدی 503* برگزار - -
20- 14 بافت شناسی و جنین شناسی دکتری دکتر مجیدپور 403* برگزار - -
19- 16 بیوفیزیک ارشد پاییز استاد پوردکان - شروع 30 آذر - -
20  -16 ایمنی ارشد تابستان  (یک هفته در میان) استاد صفدریان 401 برگزار - -
20 – 16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد تابستان دکتر اکبری 302 برگزار - -
20- 16 فارماگوکنوزی دکتری دکتر نوروزی - اعلام میشود* - -
20- 16 آناتومی تشریح دکتری گروه اساتید - اعلام میشود* - -
20- 16 استعداد تحصیلی دکتری استاد مدنی 402 برگزار - -
20- 16 قارچ شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر فلاح 501 برگزار - -
20- 16 انگل شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر رئیسی - 23 آذر ماه - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15