۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 396

برنامه کلاسی روز جمعه 19 بهمن 97 واحد انقلاب
برنامه کلاسی روز جمعه 19 بهمن 97 واحد انقلاب
 گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه 19/11/97
 ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
13 - 8 تغذیه و رژیم درمانی ارشد تابستان استاد جلالی 301 برگزار دارد -
12 - 8 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد دکتر جلیلی 603 برگزار دارد -
14- 8    ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 403* برگزار - -
12- 8 بافت شناسی ارشد پاییز  دکتر صدر آبادی - کنسل - -
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز   دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
12 - 8 ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی 503 برگزار - -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز (یک هفته درمیان) استاد حیدری - 26 بهمن - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
12 -  8:30 نوروفیزیولوژی دکتری دکتر حسینی 402 برگزار - -
16- 9 نانوفناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی - کنسل - -
14- 10 خصوصی فیزیک عمومی/ اتمی و هسته ای دکتر فراهانی 602 برگزار - -
11-20  * بافت شناسی و جنین شناسی دکتری دکتر مجیدپور 601* برگزار - -
16 – 12:30 بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمد نژاد 302 برگزار - -
91 – 12:30* ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 402* برگزار - -
18 – 12:30* زبان ارشد پاییز(ظرفیت محدود) دکتر شاهرضا 401* برگزار - -
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار - -
16:30 – 12:30 استعداد تحصیلی دکتری (دوره دوم) استاد مدنی - کنسل - -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری دکتر بلوری 301 برگزار - -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز  استاد عبدی 503* برگزار - -
16-20 ایمنی ارشد تابستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان - 26 بهمن - -
20  -16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد زمستان استاد مجرد 302 برگزار - دارد
20- 16 قارچ شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر فلاح - 26 بهمن - -
20- 16 انگل شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر رئیسی 603 برگزار - -
20- 16 بیوشیمی تخصصی دکتری(ویژه دکترای بیوشیمی بالینی) دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
16:30-18:30 * خانم اسد بیگی 602 برگزار - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15