۲۳ شهریور ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 169

برنامه کلاسی روز جمعه 23 شهریور ماه
برنامه کلاسی روز جمعه 23 شهریور ماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی 301 برگزار - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 501 برگزار - آزمون 1
16 – 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمد نژاد 501 برگزار - -
20 - 16 ایمنی تابستان(یک هفته در میان) استاد صفدریان 301 برگزار - -
20 – 16 ژنتیک پایه و پزشکی تابستان دکتر اکبری 302 برگزار - -