۲۲ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 93

برنامه کلاسی روز جمعه 23 فروردین ماه
برنامه کلاسی روز جمعه 23 فروردین ماه 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه23/01/98
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 خصوصی فیزیک اتمی و عمومی دکتر فراهانی 403 برگزار - -
12- 8 --- آقای خانقلی 503 برگزار
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
14- 8 ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 301* برگزار - -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز (یک هفته درمیان) استاد حیدری 401* برگزار - -
12- 9 آزمون -- 302 برگزار -
17 - 9 ¡ همایش سلولی و مولکولی علوم دکتر اقدم - متعاقبا اعلام میشود  -
16 – 12:30 بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمد نژاد 501 برگزار - -
18 – 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 302* برگزار - -
16– 12:30 زبان ارشد پاییز* دکتر شاهرضا 403 برگزار - -
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 402 برگزار - -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز استاد عبدی 401* برگزار - -
20  -16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد زمستان استاد مجرد 501 برگزار - -
20- 16 قارچ شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر فلاح 602 برگزار دارد -
20- 16 انگل شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر رئیسی - 30 فروردین - -
20- 16 بیوشیمی تخصصی دکتری( یک هفته در میان) دکتر محمدنژاد - کنسل - -
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 5 – واحد 15
                                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :        66568621 – 021                          داخلی 3
                                            آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh