۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 300

برنامه کلاسی روز جمعه 27 اردیبهشت 98
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه27/02/98
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12- 8 جلسه سوم نکته و تست بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار دارد  
8-12
شروع نکته وتست تغذیه
استاد جلالی 402 برگزار دارد  
12- 8 جلسه سوم نکته و تست بافت شناسی دکتر  صدر آبادی 301 برگزار دارد  
14- 8 ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 403 برگزار    
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز (یک هفته درمیان) استاد حیدری - 3 خرداد    
12:30 – 8:30 جلسه دوم نکته و تست سلولی و مولکولی دکتر بهروز اقدم 302 برگزار دارد  
18– 12:30 زبان ارشد پاییز* دکتر شاهرضا 301 برگزار    
12:30-16 شروع نکته وتست ژنتیک ارشد دکتر اکبری 402 برگزار دارد  
12:30-16 فوق العاده ژنتیک زمستان استاد مجرد 401 برگزار    
16 – 12:30 جلسه سوم نکته و تست ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار دارد  
20- 15 جلسه سوم نکته و تست فیزیولوژی ( کلیه کدها) استاد عبدی 302 برگزار دارد  
20  -16 شروع نکته وتست ژنتیک پایه و پزشکی ارشد استاد مجرد 401 برگزار دارد  
16-20 شروع نکته وتست انگل شناسی دکتر رئیسی 403 برگزار    
20- 16 جلسه چهارم نکته و تست بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار دارد  
20- 16 جلسه سوم نکته و تست قارچ شناسی یک هفته در میان دکتر فلاح - 3 خرداد    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 5 – واحد 15
                      شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                           66568621 – 021                          داخلی 3
 آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                           https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
     آدرس سایت :                                           www.dkg.ir