۲ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 72

برنامه کلاسی روز جمعه 3 بهمن ماه 99
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی جمعه 3 بهمن ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12- 8 تغذیه و رژیم درمانی آنلاین ارشد تابستان استاد جلالی وب پلاس برگزار
12- 8 سلولی و مولکولی  آنلاین ارشد پاییز و زمستان و دکتری دکتر اقدم وب پلاس برگزار
12- 8:30 زبان انگلیسی آنلاین ارشد  پاییز استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
9-12 باکتری ارشد زمستان دکتر بلوری وب پلاس برگزار
16- 12:30 بیوشیمی تابستان  ارشد (آنلاین)* دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
16- 12:30 زبان انگلیسی آنلاین ارشد  تابستان استاد حیدرنیا برگزار وب پلاس
16- 12:30 بیوشیمی  تخصصی آنلاین دکتری* دکتر محمدنژاد - اعلام میشود
18- 12:30 فوق العاده زبان انگلیسی ارشد آنلاین پاییز استاد خدادادی وب پلاس برگزار
16-20 ژنتیک پایه و پزشکی انقلاب و میرداماد ارشد تابستان (آنلاین)*
فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین  ارشد پاییز سه شنبه
فوق العاده سلولی و مولکولی آنلاین  ارشد پاییز سه شنبه دکتر اکبری3
دکتر اکبری وب پلاس برگزار
16-20 استعداد تحصیلی دوره اول آنلاین دکتری استاد مدنی /استاد احمدیان وب پلاس برگزار
16-20 انگل شناسی آنلاین ارشد  پاییز و دکتری دکتر بهروان _ 10 بهمن
16-20 قارچ شناسی آنلاین ارشد پاییز و دکتری دکتر فلاح وب پلاس برگزار
19 – 16:30 زبان انگلیسی A to Z دوره اول استاد حیدرنیا اسکای روم برگزار
16-21 فوق العاده فیزیولوژی (ویژه ارشد پاییز و دکتری) دکتر عبدی وب پلاس برگزار
16-21 فوق العاده ایمنی شناسی آنلاین  (ویژه ارشد یکشنبه پاییز) استاد نصر وب پلاس برگزار
 21:30 _16 خون شناسی و بانک خون آنلاین ارشد تابستان* دکتر نامجو وب پلاس برگزار
20- 18 فوق العاده زبان انگلیسی آنلاین  (ویژه کد دوشنبه  پاییز) استاد خدادادی وب پلاس برگزار 
*دروس ستاره دار شامل کلاس هایی میباشند که به دلیل تمدید بخشنامه محدودیت‌های کرونایی در شهر تهران  به صورت موقت از
حضوری به وب پلاس (آنلاین)  تغییر یافته اند.
------------------
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
------------------
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی برگزاری کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
***********
ساعت پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی همه روزه ساعت 10 الی 18
021-66568621   داخلی  3