۳ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 241

برنامه کلاسی روز جمعه 4 بهمن 98
 
        گروه آموزشی دکتر خلیلی
جمعه 98/11/04
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 سلولی و مولکولی ارشد  پاییز دکتر اقدم 302 برگزار - دارد
12- 8 شروع بیوشیمی تخصصی دکتری دکتر محمدنژاد 301 برگزار - -
8-12 فیزیولوژی ارشد پاییز و دکتری دکتر عبدی 402 برگزار - -
8-12 زبان ارشد  پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار دارد -
8-16* جنین شناسی دکتری (یک هفته درمیان) دکتر گنجی - 11 بهمن - -
8:30-11:30 زبان آیلتس(ترم دوم) استاد حیدرنیا 401 برگزار - -
11-16* =فوق العاده استعداد تحصیلی دکتری دوره اول استاد مدنی 403 برگزار - -
12:30-16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد تابستان دکتر اکبری 402 برگزار - -
12:30-16 زبان ارشد تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار دارد -
12:30-16 بیوشیمی ارشد  پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
13-16 باکتری شناسی دکتری دکتر بلوری 401 برگزار - -
13-20* نانوفناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی - کنسل - -
16-20 تغذیه و رژیم درمانی ارشد تابستان استاد جلالی 302 برگزار - -
16-20 ایمنی شناسی ارشد  پاییز استاد نصری - کنسل - -
16-20 استعداد تحصیلی دکتری دوره دوم استاد مدنی 403 برگزار - -
16-20 ژنتیک ارشد  پاییز دکتر اکبری 501 برگزار - -
16-20 قارچ شناسی ارشد پاییز(یک هفته درمیان) دکتر فلاح 401 برگزار دارد -
16-20 انگل شناسی ارشد  پاییز(یک هفته درمیان) دکتر بهروان - 11 بهمن - -
16-20 ایمنی شناسی ارشد تابستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان 402 برگزار - -
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
شماره تماس واحد آموزش انقلاب :   66568621 – 021
آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب : https://t.me/DrKhaliliAmoozesh            
 آدرس سایت : www.dkg.ir