۶ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 109

برنامه کلاسی روز جمعه 7 تیر 98
 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه  98/04/07
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
8-12 جلسه آخرنکته وتست تغذیه (ویژه کلیه کدهای انقلاب و میرداماد)u استاد جلالی 302 برگزار دارد  
12-16 نکته وتست بیوشیمی ویژه ترم  زمستان و دکتری دکتر محمد نژاد 301 برگزار دارد  
12:30-19 جلسه هشتم و نهم  نکته و تست ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار دارد  
18 – 12:30 نکته و تست زبان ارشد پاییز* دکتر شاهرضا 402 برگزار    
 
 
20- 15 جلسه ششم  نکته و تست فیزیولوژی ( کلیه کدها)u استاد عبدی 302 برگزار دارد  
17-19 نکته و تست آناتومی استاد عادلی مهر 301 برگزار    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد َ15
                           شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 – 021                          داخلی 3
                 آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                https://t.me/DrKhaliliAmoozesh            
          آدرس سایت :                               www.dkg.ir