۱۷ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 230

برنامه کلاسی روز دوشنبه 18 آذر 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه 98/09/18
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 301 دکتر بلوری باکتری شناسی ارشد  پاییز  16-13
- - برگزار 302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی ارشد پاییز 20-16
- - برگزار 301 استاد صفدریان ایمنی شناسی ارشد پاییز 20-16
- - برگزار 401 دکتر خلیلی کلاس تفسیر نتایج آزمایشگاهی 19:30-17
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402- 403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 021                          داخلی 3
        آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                    https://t.me/DrKhaliliAmoozesh     
        آدرس سایت :                                    www.dkg.ir