۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 184

برنامه کلاسی روز دوشنبه  20 اسفند 97
برنامه کلاسی روز دوشنبه  20 اسفند 97 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  20/12/97 
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا نکته و تست زبان 13 - 9
- - برگزار 403 استاد عسگرخانی *فوق العاده بیوشیمی پاییز 17 - 10
- - برگزار 301 دکتر بلوری باکتری ارشد پاییز 16 11
- - برگزار 401 دکتر فلاح *فوق العاده قارچ شناسی پاییز 19 - 15
- - برگزار 302 استاد صفدریان ایمنی ارشد پاییز + زمستان 20-16
- - برگزار 301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی ارشد پاییز 20-16
- - برگزار 402 دکتر رحیم زادگان *فوق العاده فارماکولوژی/ نوروفارماکولوژی دکتری 20 16:30
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402- 403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503