۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 52

برنامه کلاسی روز دوشنبه 28 بهمن ماه 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  28/11/98
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - کنسل ¹ دکتر اقدم وب کنفرانس سلولی و مولکولی ( اصفهان) یک هفته در میان 13-18
- - برگزار ¹ دکتر اقدم وب کنفرانس سلولی و مولکولی (کلیه نمایندگی ها) یک هفته در میان 13-18
- - 12 اسفند - دکتر بلوری باکتری شناسی ارشد  پاییز 13-16
- - برگزار 301 دکتر عبدی خصوصی فیزیولوژی 16-19
- - کنسل - دکتر محمدنژاد بیوشیمی ارشد پاییز 16-20
- - برگزار 302 استاد صفدریان ایمنی شناسی ارشد پاییز 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402- 403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503
                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                    66568621 – 021                          داخلی 3
  آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                     https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
       آدرس سایت :                                     www.dkg.ir