۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 188

برنامه کلاسی روز دوشنبه 30 اردیبهشت 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  98/02/30
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر بلوری جلسه دوم نکته و تست باکتری ارشد 16– 12:30
- - برگزار 402 - * کلاس خصوصی آقای علیرضا خلیلی 11-16
- - 3 خرداد - دکتر فلاح جلسه سوم نکته وتست قارچ شناسی 20-15
- - برگزار 301 دکتر رئیسی جلسه دوم نکته و تست انگل شناسی 15-19
- - برگزار 401 آقای ناعمی --- 16-19
- - برگزار 501 دکتر محمدنژاد جلسه چهارم نکته و تست بیوشیمی 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402- 403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503
                           شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 – 021                          داخلی 3
        آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                    https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
             آدرس سایت :                                    www.dkg.ir