۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 77

برنامه کلاسی روز سه شنبه 13 مرداد ماه
برنامه کلاس های روز سه شنبه 14 مرداد
ساعت نام درس نام مدرس برگزار/ کنسل
18 - 10 همایش 2 روزه خون شناسی و بانک خون ارشد  وزارت بهداشت (روز اول) دکتر نامجو برگزار
14 - 10 کلاس آنلاین نکته وتست زبان( تابستان و پاییز انقلاب و میرداماد) استاد حیدرنیا برگزار
 
 
زمان پاسخگویی واحد آموزش شعبه انقلاب سه شنبه 14 مرداد ساعت 10 الی 18
66568621- 021   داخلی 3