۱۸ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 275

برنامه کلاسی روز سه شنبه 19 آذر98
 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه  19/09/98
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد نام درس ساعت
- - برگزار 501 استاد رسایی ارتقا توانمندیهای فردی و سازمانی 8-10
دارد - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 8:45-12:30
- - برگزار 301 دکتر خلیلی خصوصی ایمنی 13-16
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز 13-17
- - برگزار 402 دکتر یزدانی ویروس شناسی پاییز و دکتری 14-17
دارد - برگزار 503 دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان 16-20
- - برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی شناسی پاییز 17-20
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2   301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                 66568621 021       داخلی 3
                  آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                            https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                                   آدرس سایت :                                          www.dkg.ir