۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 152

برنامه کلاسی روز سه شنبه 22 مرداد
 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 98/05/22
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد نام درس ساعت
- - 5 شهریور - دکتر اقدم شروع سلولی و مولکولی تابستان 9-12:30
- دارد برگزار 302 دکتر محمدنژاد شروع بیوشیمی تابستان 16-20
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2   301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                         66568621 021       داخلی 3
                   آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                     https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                                    آدرس سایت :                                   www.dkg.ir