۵ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 48

برنامه کلاسی روز سه شنبه 6 آبان ماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی سه شنبه 6 آبان ماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل جزوه آزمون
8-12 سلولی و مولکولی آنلاین تابستان دکتر اقدم * برگزار - دارد
12-16:30 ایمنی شناسی آنلاین تابستان استاد نصر * کنسل - -
16-20 بیوشیمی آنلاین تابستان دکتر محمدنژاد * برگزار - دارد
 
*جهت تست ورود به کلاس "حتما " 30 دقیقه  قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
در صورت بروز اشکل احتمالی میتوانید به شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
66568621-021