۷ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 189

برنامه کلاسی روز سه شنبه 8 بهمن 98
 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه  98/11/08
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد نام درس ساعت
- - کنسل - استاد رسایی ارتقا توانمندیهای فردی و سازمانی ( ویژه پرسنل موسسه) 8-10
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی ارشد تابستان 8:45-12:30
- - برگزار ¹ دکتر خلیلی وب کنفرانس ارشد ایمنی شناسی 12:30-16
دارد - برگزار 501 دکتر اقدم سلولی و مولکولی ارشد پاییز / سلولی ارشد زمستان 17- 13
- - برگزار 402 دکتر یزدانی ویروس شناسی ارشد  پاییز و دکتری 13-17
- - برگزار ¹ دکتر بلوری وب کنفرانس ارشد باکتری شناسی 16-20
- - برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ارشد پاییز 17-20
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2   301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - جنب بانک پارسیان - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                               66568621 021       داخلی 3
                      آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                              https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                                  آدرس سایت :                                       www.dkg.ir