۷ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 40

برنامه کلاسی روز سه شنبه 8 مهر
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی سه شنبه 8 مهر ماه
 
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل جزوه آزمون
12:30-8:30 سلولی و مولکولی آنلاین تابستان دکتر اقدم * برگزار - -
16-12:30 ایمنی شناسی آنلاین تابستان استاد نصر - کنسل - -
20-16 بیوشیمی آنلاین تابستان دکتر محمدنژاد * برگزار - -
 
*جهت تست ورود به کلاس "حتما " 30 دقیقه  قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
در صورت بروز اشکل احتمالی میتوانید به شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
66568621-021