۲۵ اسفند ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 164

برنامه کلاسی روز شنبه 16 فروردین 99
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاس های حضوری شنبه  99/01/16
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار / کنسل جزوه آزمون
13-16 وب کنفرانس بیوشیمی دکتر محمدنژاد - کنسل - -
20 - 16 وب کنفرانس ژنتیک پایه پزشکی استاد مجرد - کنسل - -
20 - 16 بیوشیمی ارشد  پاییز دکتر محمدنژاد - کنسل - -
20 - 16 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی - کنسل - -
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 – 021                          داخلی 3
آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
آدرس سایت :                                   www.dkg.ir