۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 95

برنامه کلاسی روز شنبه 18 مرداد ماه
برنامه کلاس های روز شنبه 18 مرداد
ساعت نام درس نام مدرس برگزار/ کنسل
10-18 همایش ایمنی شناسی ارشد بهداشت(جلسه دوم) دکتر خلیلی برگزار
14-18 همایش رایگان زبان (کشوری) استاد حیدرنیا برگزار