۲۲ شهریور ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 114

برنامه کلاسی روز شنبه 23 شهریور 98
 
          گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  98/06/23
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار / کنسل جزوه آزمون
14:30-17:30 فوق العاده سلولی و مولکولی(کد پنجشنبه) دکتر اقدم 302 برگزار - -  
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
                                       شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 021                          داخلی 3
                  آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                       آدرس سایت :                                   www.dkg.ir