۲۵ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 57

برنامه کلاسی روز شنبه 26 بهمن 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه 98/11/26
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار / کنسل جزوه آزمون
13:30 8:30 وب کنفرانس تفسیر نتایج آزمایشگاهی دکتر بلوری ¹ کنسل - -
9-13 آزمون - 302 برگزار - -
14-19 فوق العاده شیمی آلی  و عمومی (مبحث عمومی) دکتر اکبری 402 برگزار - -
13-16 وب کنفرانس بیوشیمی دکتر محمدنژاد ¹ برگزار - -
20 - 16 وب کنفرانس ژنتیک پایه پزشکی استاد مجرد ¹ برگزار - -
20 - 16 بیوشیمی ارشد  پاییز دکتر محمدنژاد 301 برگزار - دارد
20 - 16 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 302 برگزار دارد -
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 021                          داخلی 3
آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
آدرس سایت :                                   www.dkg.ir