۴ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 238

برنامه کلاسی روز شنبه 5 بهمن 98
 
          گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  98/11/05
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار / کنسل جزوه آزمون  
12:30 8:30 فوق العاده وب کنفرانس سلولی و مولکولی (ویژه اصفهان) دکتر اقدم ¹ برگزار - -  
14 - 9 فوق العاده باکتری شناسی ارشد پاییز (ویژه کد  دوشنبه ) دکتر بلوری 301 برگزار - -  
13-16 وب کنفرانس بیوشیمی دکتر محمدنژاد ¹ برگزار - -  
17 13:30 فوق العاده سلولی و مولکولی ارشد پاییز
(ویژه کد ارشد  سه شنبه پاییز و  سلولی زمستان )
دکتر اقدم 501 برگزار - -  
20 - 16 وب کنفرانس ژنتیک پایه پزشکی استاد مجرد ¹ برگزار - -  
20 - 16 بیوشیمی ارشد  پاییز دکتر محمدنژاد 301 برگزار - -  
20 - 16 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 302 برگزار - -  
20- 17 فوق العاده استعداد تحصیلی دکتری (دوره دوم) استاد مدنی 402 برگزار - -  
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
   
                                       شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 021                          داخلی 3
                  آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                       آدرس سایت :                                   www.dkg.ir