۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 362

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 98
                                                                                      برنامه کلاسی روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 12/02/ 98
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 oنکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار   دارد
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم 501 برگزار   دارد
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی 301 برگزار    
16 - 12 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز دکتر ابراهیمی - کنسل    
16 - 12 o جلسه دوم نکته و تست خون شناسی (کلیه کدها) دکتر نامجو 501 برگزار دارد  
16 – 12:30 oنکته و تست زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار   دارد
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا 302 برگزار    
16 – 12:30 oجلسه چهارم نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی - 19 اردیبهشت    
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی 401 برگزار    
15:30- 13:30 زیست عمومی /مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز) دکتر نجاری 403 برگزار    
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم ارشد پاییز دکتر جنگ خواه 403 برگزار    
20- 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا - کنسل    
20 - 16 زبان آیلتس استاد حیدرنیا 302 برگزار    
20 - 16 oنکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار   دارد
20 – 16:30 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان - کنسل    
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی  ارشد پاییز دکتر جنگ خواه 403 برگزار    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 5 – واحد 15
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 – 021                          داخلی 3
آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
        آدرس سایت :                                 www.dkg.ir