۱۳ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 215

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 14 آذر 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
پنجشنبه 14 / 09/ 98
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 فیزیولوژی ارشد تابستان دکتر عبدی 501 برگزار - -
8-12 تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی 503 برگزار - -
8-12 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - دارد
8-12 بافت شناسی دکتری دکتر مرادی 403 برگزار - -
8-12 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 301 برگزار - دارد
8-12  بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد - کنسل - -
8-12 پرستاری مادران و نوزادان ارشد پاییز استاد یوسف زاده - 21 آذر - -
8-12 جنین شناسی ارشد پاییز استاد عطایی - اعلام میشود - -
8-12 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد وارشد و دکتری دکتر جلیلی - 21 آذر - -
8-16 * ژنتیک دکتری گروه اساتید - اعلام میشود - -
10-12:30 فارماکولوژی دکتری/ نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی ارشد پاییز دکتر رحیم زادگان - اعلام میشود   -
12:30-16 زبان  ارشد تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
12:30-16 بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان 403 برگزار - -
12:30-16 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 302 برگزار دارد -
 12:30-16 زبان ارشد پاییز استاد حیدرنیا - کنسل - -
13-16 باکتری شناسی ارشد تابستان دکتر بلوری 401 برگزار - -
13-17 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 301 برگزار - -
12:30-16 شیمی دارویی دکتری دکتر وفادارنژاد - اعلام میشود   -
13-15:30 بافت شناسی جانوری پاییز(علوم) دکتر نجار - 21 آذر - -
12:30-16 فیزیک اتمی هسته ای ارشد پاییز دکتر فهیمی - اعلام میشود - -
15:30-17* جنین جانوری پاییز دکتر جنگ خواه - 21 آذر - -
20- 16 بیوشیمی ارشد تابستان دکتر رضویان 403 برگزار - -
گروه آموزشی دکتر خلیلی
پنجشنبه 14/ 09/ 98
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
20- 16 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار - -
20- 16 خون شناسی ارشد تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - -
20- 16 زبان  ارشد تابستان استاد حیدرنیا - کنسل - -
20- 16 باکتری ارشد پاییز دکتر بلوری 401 برگزار - -
20- 16 نورو آناتومی دکتری دکتر حسینی - اعلام میشود - -
20- 16 درمان شناسی (دارو سازی بالینی) دکتر رحیم زادگان - اعلام میشود - -
20- 17 استعداد تحصیلی دکتری استاد مدنی 301 برگزار - -
20- 17 زیست جانوری / جانورشناسی ارشد دکتر جنگ خواه - 21 آذر - -
 
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد َ15
                           شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                       66568621 – 021                          داخلی 3
                  آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                  https://t.me/DrKhaliliAmoozesh            
               آدرس سایت :                                         www.dkg.ir