۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 74

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 16 مرداد 99
برنامه کلاس های روز پنجشنبه 16 مرداد
ساعت نام درس نام مدرس برگزار/ کنسل
19:30 – 12:30 همایش دو روزه سلولی و مولکولی  ارشد بهداشت (روز اول) دکتر اقدم برگزار
 
 
 زمان پاسخگویی واحد آموزش شعبه انقلاب پنجشنبه 16 مرداد  از ساعت 10 الی 18
66568621- 021   داخلی 3