۱۹ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 91

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 20 تیر 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه20/04/ 98
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 نکته وتست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار    
12:30 – 8:30  دوره ششم  MHLE/MSRT (جلسه پنجم) دکتر یعقوبی - کنسل    
16 – 12:30 نکته و تست زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار    
16 – 12:30 نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی - کنسل    
14-20 همایش خون شناسی دکتر نامجو 302 برگزار دارد  
16-20 زبان آیلتس استاد حیدرنیا - 27 تیر    
20 - 16 نکته وتست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 021                          داخلی 3
                                         آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                https://t.me/DrKhaliliAmoozesh                                    
       آدرس سایت :                                 www.dkg.ir