۲۰ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 174

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 21 تیر ماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 21/ 04/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
18:30 – 14:30 MHLE / MCHE ( دوره اول) دکتر یعقوبی 301 برگزار