۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 181

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 21 شهریور 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 98/06/21
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 فیزیولوژی تابستان استاد عبدی 402 برگزار دارد -
8-12 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
12:30-16 شروع زبان  تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار - -
13-16 باکتری شناسی تابستان دکتر بلوری - کنسل - -
16-20 بیوشیمی تابستان دکتر رضویان - کنسل - -
14-20 فوق العاده خون شناسی تابستان دکتر نامجو 402 برگزار دارد -
16-20 زبان  تابستان استاد حیدرنیا - کنسل - -
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15
                      شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 021                          داخلی 3
                                        آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                https://t.me/DrKhaliliAmoozesh                                    
      آدرس سایت :                                 www.dkg.ir