۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 193

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 23 اسفند 97
برنامه کلاسی روز پنجشنبه 23 اسفند 97 
  گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 23/12/ 97
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری (دوره دوم) استاد مروج 301 برگزار - -
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 302 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی دکتری/ بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد 401 برگزار - -
12- 8 نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم 501 برگزار - -
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی 503 برگزار - -
12- 8 خصوصی فیزیک اتمی و عمومی دکتر فراهانی 403 برگزار - -
16 - 12 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز دکتر ابراهیمی 602 برگزار - -
17 – 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 301* برگزار - -
16– 12:30 خون شناسی ارشد پاییز دکتر نامجو 302 برگزار - -
16 – 12:30 زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار - دارد
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا - کنسل - -
16 – 12:30 زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی - کنسل - -
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی 601 برگزار - -
16- 12:30 باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری 401 برگزار - -
15:30- 13:30 زیست عمومی /مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز) دکتر نجاری 403 برگزار - -
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم ارشد پاییز دکتر جنگ خواه 403 برگزار - -
20- 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا 503 کنسل - -
20 - 16 زبان آیلتس استاد حیدرنیا - کنسل - -
20 - 16 خون ارشد  تابستان و پاییز و میردامادu دکتر نامجو 501 برگزار - -
20 - 16 نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
20 - 16 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان 401 برگزار - -
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی  ارشد پاییز دکتر جنگ خواه 403 برگزار - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند- طبقه 5 – واحد 15